محصولات

محصولات شامل نوع خودپرداز:
۱- خودپرداز برند NCR در مدلهای دیواری ۵۸۸۶-۵۸۸۷ و سالنی ۵۸۷۷ و سری جدید برند NCR مدل self service 6625 دیواری.
۲- معرفی cash less (کش لس) جهت راه اندازی دوره تست و تایید فنی.
۳- خودپرداز برند WINKOR در مدلهای دیواری XE USB2150-2050- B"Series"
4- تجهیزات دوربین و آنتی اسکیمینگ
۵- انواع pc مدل pokono- taladega- pivat
6- دسترسی به قطعات یدکی با کیفیت تضمین شده مطابق استانداردهای روز
۷- خدمات تعمیرات قطعات در واحد Workshop و Field
8- ارائه خدمات پشتیبانی و عقد قراردادهای مدت دار بصورت کامل و موردی
۹- ارائه خدمات آموزشی
۱۰- خدمات برگزاری همایش هدفمند و آموزشی
۱۱- خدمات تجهیز و احیاء زیرساختها و الزامات نگهداری و بهره برداری
۱۲- خدمات بیمه دستگاه های خودپرداز مطابق قرارداد و مبتنی بر تامین ماژولها بر اثر آسیب رسانی زیر ساختی و نیز آسیب رسانی مشتری.

معرفی نمونه خدمات جاری:

  • پشتیبانی بیش از ۵۰ دستگاه خودپرداز برند مدل NCR مدل ۵۸۸۶؛
  • پشتیبانی ۳۰ دستگاه خودپرداز برند مدل NCR مدل ۵۸۸۷؛
  • پشتیبانی ۱۰ دستگاه خودپرداز برند مدل NCR مدل ۵۸۸۷؛
  • پشتیبانی ۳۰ دستگاه خودپرداز برند مدل HYUSONG مدل TTW-G.
  • تعهد تامین و تجهیز بیش از یکصد دستگاه خودپرداز برندهای WINKOR- NCR –HYUSONG.
  • تجهیز بیش از ۸۵ دفتر پیشخوان خدمات دولت؛
  • تجهیز و راه اندازی دو شرکت مرتبط جهت مدیریت مناطق کشوری.